Bel ons op: 06 51 52 98 43

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 

Informatie op deze website

HY Sixty Seven besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. HY Sixty Seven wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. HY Sixty Seven behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over HY Sixty Seven en over de door haar ontplooide activiteiten.

 

Functioneren van deze website

HY Sixty Seven garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. HY Sixty Seven is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door HY Sixty Seven middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

 

Verwijzigen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. HY Sixty Seven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. HY Sixty Seven behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze site berusten bij HY Sixty Seven Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HY Sixty Seven.

 

Virussen

HY Sixty Seven garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

more wine your mind..

Interesse? Vragen?

Beleef een onvergetelijk event met HY Sixty Seven foodtruck

 

Neem contact met ons op